top of page
Fästpunkt 1

Våra resevillkor

BOKNING - sker hos din resebyrå eller hos
OLKA Golf & Konferensresor AB,
Klubbvägen 20, 421 47 Västra Frölunda.
Tel: 031-805570 Fax: 031-156610
E-post: info@olkaresor.com

Postgiro: 36 64 52-1
Bankgiro: 5945-4660

Sker inbetalningen från utlandet ber vi er betala till följande konto:
IBAN: SE0895 0000 9960 4203 6645 21
BIC/SWIFT: NDEASESS

OrgNr: 556504-0259
MomsregNr: SE556504025901
Styrelsens säte: Göteborg

BETALNING – Anmälningsavgift 25% (50% flygresmål) av resans totala pris, inbetalas senast 10 dagar efter bokning. Resterande belopp inbetalas senast 4 (8 flygresmål) veckor före avresan. Resor som bokas senare än 4 veckor innan, betalas vid bokningen. Särskilda boknings- bestämmelser gäller bl.a flygresor. Betalning till vårt post- eller bankgirokonto.

 

VALUTA - Samtliga prislistor för 2018 är baserade på gällande växelkurs 2018-01-11. Samtliga prislistor för 2019 är baserade på gällande växelkurs 2018-05-03


AVBESTÄLLNING – Vid avbokning tidigare än 60 dagar före avresan återbetalas anmälningsavgiften med avdrag för en expeditionsavgift på 500 kr/deltagare. Vid avbeställning mellan 60 och 30 dagar före avresan är anmälningsavgiften förverkad. Sker avbeställning senare men mer än 48 timmar före avresan, återbetalas 50% av det totala priset för resan. Vid avbeställning senare än 48 timmar före avresan sker ej någon återbetalning (särskilda avbeställningsregler gäller bl.a flygresor). Befrielse från ovanstående kan erhållas om ett särskilt avbeställningsskydd tecknas hos oss och gäller för avbeställning i samband med dödsfall/olycksfall eller akut sjukdom. Vi reserverar oss för oundvikliga kostnader som vi i förekommande fall kan få vidkännas. Vidare må vi dra av utlägg, som är grundade på ingångna förpliktelser.

NAMNLISTA – namnlista med nationalitet skall inlämnas till oss senast 4 veckor innan avresan.

FÖRSÄKRING – se till att er försäkring gäller då OLKA Golf & Konferensresor AB och respektive hotell/transportföretag fritar sig allt ansvar för skada och åverkan som eventuellt kan uppstå under resan.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER – Vi reserverar oss för force majeure, inställande av resa som inte samlat tillräckligt många deltagare samt andra orsaker utanför vår kontroll, som kan försvåra eller förhindra resornas genomförande. Reservation görs också för prishöjningar pga höjda transportpriser och/eller ändringar i valutakurser, moms eller andra statliga pålagor.

OLKA Golf & Konferensresor AB friskriver sig eventuella fel lämnade på hemsidan

PASS – till samtliga destinationer ska ni ha med er pass. 

Allmänna villkor för paketresor (Länk till Svenska Resebyråföreningen)

Viktigt att veta om resegarantier (.PDF från Svenska Resebyråföreningen 2009)

Regler för Presentkort, gåvokort och presentbevis ställde mot OLKA Golf & Konferensresor AB

 

PRESENTKORT – Presentkort betalade för hos OLKA Golf & Konferensresor AB

gäller maximalt 3 år om inget annat anges. Resan måste påbörjas inom giltighetstiden på presentkortet dvs det räcker inte med att bara boka resan. Presentkortet gäller som likvid eller dellikvid vid köp av valfri resa med OLKA Golfresor, endast köp av resor från vårt utbud och vår resekatalog. Presentkort kan ej lösas mot kontanter eller användas hos annan resebyrå/researrangör.

GÅVOKORT – Gåvokort gäller endast som angivet på kortet och kan inte förlängas eller användas vid köp av annat eller andra resor.

PRESENTBEVIS – Presentbevis vunna på sponsortävling eller erhållits på annat sätt

gäller endast som angivet på beviset. Giltighetstiden är 1 år och kan inte förlängas

eller omvandlas till kontanter eller annan produkt. Dessa bevis är vid bokning förverkade och kan inte avbokas eller ombokas.

SVARTLISTADE FLYGBOLAG

Klicka här 

bottom of page